Het uitblijven van betaling, ook na herhaalde herinneringen, leidt tot ergernis  en legt een aanslag op uw liquiditeit. Wij kunnen tegen gunstige voorwaarden uw onbetaalde facturen incasseren. In het buitengerechtelijk traject rekenen wij een vast tarief, zodat u precies weet waar u aan toe bent. Geen onvoorziene kosten dus.

De tarieven worden aangepast naarmate u meer vorderingen ter incasso aanbiedt.

Naast de hoofdsom zullen wij de (handels)rente en de buitengerechtelijke incassokosten op de debiteur verhalen. Maximaal rendement dus.

Mocht het komen tot een gerechtelijke procedure, dan maken wij daarover aparte afspraken.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Voor het verkrijgen van nadere informatie kunt u het contactformulier op deze website gebruiken, of ons natuurlijk gewoon bellen / mailen.