De voorwaarden voor mijn werkzaamheden worden vooraf afgesproken en schriftelijk vastgelegd. Op alle opdrachten zijn leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze zijn onderaan deze pagina – via de link – te raadplegen.

Bij alles wat ik doe, houd ik u nauwgezet op de hoogte. Belangrijke stappen worden altijd in overleg met u genomen.

De kosten voor mijn werkzaamheden bestaan uit een overeen te komen honorarium, kantoorkosten, een vergoeding voor voorgeschoten onkosten (deurwaarder, griffiegeld, ingeschakelde deskundigen) en btw.

Het uurtarief is afhankelijk van onder meer het belang van de zaak en uw persoonlijke situatie. In daarvoor geschikte zaken kan een fixed fee of een incassotarief worden afgesproken.

Ingeval u beschikt over een rechtsbijstandverzekering kan compensatie van mijn kosten door de verzekeraar aan de orde zijn. Dat geldt met name indien er rechtsmaatregelen getroffen moeten worden.

Bij onvermogen kan worden getoetst of u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt.

Mijn kosten breng ik eens per maand bij u in rekening. In voorkomende situaties kan ik een voorschot vragen.

Het kantoor beschikt niet over een stichting derdengelden, zodat geen derdengelden kunnen worden ontvangen.

Kwaliteit en tevredenheid van de cliënt is waar ik voortdurend naar streef. Mocht er onverhoopt aanleiding voor zijn, dan staat u een  klachtenregeling ter beschikking. Die is hier te downloaden.