Ik adviseer en procedeer voornamelijk op het gebied van:

  • arbeidsrecht
  • huurrecht
  • aansprakelijkheden
  • contracten
  • bedrijfsovernames
  • proces-, beslag- en executierecht
  • faillissementsrecht
  • geschillen over handels- en domeinnaam
  • bouwzaken
  • incassozaken

Bij de Nederlandse Orde van Advocaten sta ik in het rechtsgebiedenregister geregistreerd voor de algemene praktijk met de nadruk op burgerlijk recht en arbeidsrecht. Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Inmiddels kan ik putten uit een omvangrijk netwerk bestaande uit fiscalisten, accountants, notarissen, medisch adviseurs, experts op het gebied van merkenrecht en bouwzaken. Vaak wordt vanwege de raakvlakken in teamverband gewerkt om voor de cliënt een zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken.

Indien ik over een bepaalde expertise niet zelf beschik, wordt de cliënt verwezen naar een gespecialiseerde advocaat of adviseur uit mijn netwerk.

Mijn kantoor beschikt niet over een stichting derdengelden zodat ik niet in de gelegenheid ben derdengelden te ontvangen.