okt 27

Dwingend recht en de uitzondering

Soms kan UWV zich niet bedienen van rechtsregels, waarop de wetgever geen uitzondering duldt. Toepassing van de rechtsregels is dan een wettelijke plicht. Toch zijn er uitzonderingen mogelijk. Er moet dan sprake zijn van gevallen waarin strikte toepassing van een wettelijk voorschrift van dwingendrechtelijke aard in die mate in strijd komt met het ongeschreven recht, dat zij op grond daarvan geen rechtsplicht meer kan zijn. Ingeval op dergelijke omstandigheden gemotiveerd een beroep wordt gedaan mag UWV daar niet zonder meer aan voorbij gaan, maar moet er gemotiveerd worden geoordeeld.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2013:CA1558

Delen