aug 02

Waardering WOZ bedrijfspand

Met een arrest van 6 juli 2023 heeft het gerechtshof Amsterdam een hoger beroep tegen de WOZ-beschikking van de gemeente gegrond verklaard. De WOZ-waarde van de onroerende zaak is daarmee verlaagd van € 425.000 naar € 303.000.

In deze zaak betreft het een particulier die als belegging een incourant bedrijfspand heeft aangeschaft, dat commercieel wordt gebezigd. Bij de waardering is de gemeente uitgegaan van de gecorrigeerde vervangingswaarde. Volgens de Hoge Raad mag de gecorrigeerde vervangingswaarde bij dergelijke objecten niet hoger zijn dan de bedrijfswaarde. Dat beginsel is volgens het gerechtshof door de gemeente genegeerd.

Het gerechtshof overweegt dat de heffingsambtenaar niet is geslaagd op de op hem rustende bewijslast dat de door hem in aanmerking genomen waarde niet te hoog is. Het gerechtshof volgt daarom de taxatie van de pandeigenaar volgens de bedrijfswaarde, die € 122.000 lager uitvalt. Een aanzienlijke vermindering.

Voordeel voor de pandeigenaar is dat de gemeente vanwege dit arrest de WOZ-waarde over meerdere jaren naar beneden heeft bijgesteld. Dat scheelt de belegger behoorlijk in allerlei gemeentelijke aanslagen.

Het arrest is voor particuliere beleggers en eigenaren interessant omdat het hof beschrijft wanneer kan worden aangenomen dat vastgoed in de commerciële sfeer wordt gebruikt. Niet commercieel gebruik kan leiden tot een andere, vaak minder gunstige waarderingsmethodiek. Bijvoorbeeld omdat de gemeente dan vaste grondwaarden en afschrijvingsbeginselen aanhoudt, die niet altijd eenvoudig zijn te bestrijden.

Voor de uitspraak zie:

ECLI:NL:GHAMS:2023:1685

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2023:1685

 

Delen