jul 11

Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Met ingang van 1 augustus 2022 treedt er een belangrijke wetswijziging op in het arbeidsrecht. Doel van deze wetgeving is om de inhoud van het werk inzichtelijker en beter voorspelbaar te maken.

De belangrijkste wijzigingen die per 1 augustus 2022 direct in werking treden zien op:

  1. uitbreiding van de informatieplicht van de werkgever
  2. kosteloze opleiding
  3. behoudens ingeval van een rechtvaardigingsgrond, géén verbod van nevenwerkzaamheden
  4. verzoek om meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden
  5. minimaal niveau voorspelbaarheid werkpatroon

De overheid heeft een facsheet gepubliceerd aan de hand waarvan het mogelijk is te bezien wat de wijziging voor werkgevers en werknemers betekent. Aan de hand daarvan kan worden getoetst of de bestaande arbeidsovereenkomsten wellicht aanpassing behoeven.

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2022/06/28/richtlijn-transparante-en-voorspelbare-arbeidsvoorwaarden

Delen