okt 27

Een risicovolle logeerpartij

Het (deels) in gebruik geven van een woning voor – wat werd beweerd – “een logeerpartij” heeft voor huurder vergaande consequenties gehad. Het gerechtshof Amsterdam vond dat een verblijf in de woning gedurende enkele maanden en het inschrijven bij de gemeente Amsterdam op het adres van het gehuurde, een normale logeerpartij te buiten gaat. Het gerechtshof honoreert daarom het verzoek van de verhuurder om de huurovereenkomst met de huurder wegens een tekortkoming te ontbinden. Daarmee geeft het gerechtshof andermaal aan dat misbruik van huurwoningen streng gestraft kan worden en de huiseigenaar in zijn belang bescherming verdient.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2016:2490

Delen