okt 27

No show is geen no go

Een eisende partij in kort geding verschijnt niet ter zitting en laat vlak voor de behandeling weten dat een voorzieningenrechter in een andere rechtbank bevoegd wordt geacht. De voorzieningenrechter vindt dat niet kunnen en beschouwt het kort geding vanwege de afwezigheid van de eisende partij als ingetrokken. De gedaagde partij heeft recht op vergoeding van de gemaakte proceskosten. Het gerechtshof oordeelt anders. Het enkel niet verschijnen als eiser in kort geding maakt niet dat de procedure als ingetrokken kan worden beschouwd. Deze kwestie geeft nog maar eens goed aan in welke situaties procederende partijen verzeild kunnen geraken. Aan de inhoudelijke beoordeling van het geschil kan pas worden toegekomen, nadat eerst allerlei kostenverhogende omstandigheden zijn uitgeprocedeerd…

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2017:1016

Delen