okt 10

De Wab en meer

Per 1 januari 2020 zal de WAB in werking treden. Onderdeel van de aanstaande veranderingen is een aangepaste premieheffing bij arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Om vaste dienstverbanden aantrekkelijker te maken gaan werkgevers een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een van de voorwaarden voor de verlaagde premieheffing is dat in de loonadministratie een afschrift van de schriftelijke arbeidsovereenkomst beschikbaar moet zijn. Aan de hand daarvan kan worden gecontroleerd of niet sprake is van een flexibele arbeidsrelatie.

Deze verandering brengt met zich mee dat werkgevers bestaande tijdelijke arbeidscontracten actief moeten omzetten naar een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Bij het ontbreken van een dergelijke omzetting komt men per 1 januari 2020 niet in aanmerking voor een gunstige  premieheffing.

Het is raadzaam om bij die omzetting tevens aandacht te besteden aan een eerder overeengekomen concurrentiebeding. Zoals uit een onlangs gewezen uitspraak weer eens blijkt, vergt dat enige aandacht.

De kantonrechter te Rotterdam beschrijft in zijn uitspraak dat bij omzetting van een tijdelijke arbeidsovereenkomst naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd, het verstandig is zorgvuldig te handelen. De werkgever doet er goed aan bij de omzetting een eerder gesloten concurrentiebeding apart bij te voegen en de werknemer hiermee uitdrukkelijk (lees: schriftelijk) akkoord te laten gaan. Het bij een omzetting enkel verwijzen naar een eerder overeengekomen concurrentiebeding volstaat niet.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2019:7820

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/wab-checklist-voor-werkgevers

Delen